На Еву свекрва?

Враќа се Ѓоко од час по веронаука и прашуе га мајка му:
- Мамо, мамо која била на Еву свекрва?
Мајка му:
- Сине, Ева немала свекрву, тој е било рај!!!

Вицотека