Како се делат жените?

- Жените се делат на вдовици, и оние кои работат на тоа.

Вицотека: 

Вицотека