Половина успех

Трпе:
- Мамо, се сеќаваш ли кога ми рече дека ако добијам 4 ќе ме пуштиш да си играм цел ден?
- Да, зошто?
- Денес можеш да ме пуштиш половина ден!

Вицотека: 

Вицотека

 • On:
  • Kurvo!
  Ona:
  • Kurve se jebu za pare!
  On:
  • Kurvo volonterko!

 • Проваѓа цајкан у цивилку и гледа овчара куде ги пасе овце и му вика:
  Ај да се кладимо, ако погоду што си да ми дадеш 1 овцу. Овчар вика...

 • Што е тоа, дење лае, ноќе плива?
  - На баба вилицата.

 • Наставничката го прашува Трпе:
  - Што е една баба?
  - Еднина.
  - А повеќе баби?
  - Старски дом.