Работниот ден на еден државен службеник

08:00 Почеток на работниот ден.
08:30 Пристигнување на работно место.
08:45 Пауза за кафе.
10:00 Проверка на e-mail
11:00 Подготовка за паузата за ручек
12:00 Пауза за ручек
13:00 Крај на паузата за ручек
13:30 Враќање од паузата за ручек
14:00 Сурфање на Web
15:00 Пауза за кафе
16:00 Подготовка за заминување дома
16:30 Заминување дома
17:00 Крај на работниот ден

Вицотека: 

Вицотека

 • Пет совети за жените

  1. Важно е да пронајдете маж кој ќе ви помага во извршување на тешките работи и кој ќе има добра работа.

  2...

 • Сите животни се договориле да прават забава во домот на лисицата и ја поканиле и стоногалката. Поминува 1 час неа ја нема, минат 2 часа неа...

 • Трпана го прашува швалерот:
  Драги, некогаш си поправал ли фрижидери?
  Никогаш.
  Веднаш почнувај, затоа што ја слушнав колата...

 • Овакво лето не памту од лани зимуска !