Cлепиот и инвалидот

Разговараат слепец и инвалид:
Cлепецот:
Како иде?
Инвалидот:
Како што гледаш!

Вицотека: 

Вицотека

 • Жена му вика на мужа:
  На вас мушкарци само до секс ви е!
  На нас жене ни треба пажња!
  И муж:
  Пажња!...Пажња!... Спреми...

 • Како ќе спречите 6 црнци да силуваат бела жена ?
  - Фрлите им баскет!

 • Две муви вечераат и разговараат:
  - Абе вчера што влегов во еден ресторан, никаде ни трага од храна, ни трошка, ни прашинка, се сјае од...

 • Igra detekcije (ono sa osobama A, B i C). Voditelj kaže osobama da se predstave.
  Voditelj:
  • Osoba A,...