Фрижидер

Кога Влав најмногу се нервира?
- Кога ќе го затвори фрижидерот а не знае дали сијалицата свети уште.

Вицотека: 

Вицотека

 • Професорот: Деца, утре имаме многу важна контролна. Изостаноци не признавам со никакви оправдувања !
  Еден ученик: А што ако сум...

 • Проваѓа цајкан у цивилку и гледа овчара куде ги пасе овце и му вика:
  Ај да се кладимо, ако погоду што си да ми дадеш 1 овцу. Овчар вика...

 • Наврнало снег до колена во Сараево, а Хасо на радио слуша вести:
  -Се молат граѓаните да ги паркираат своите автомобили на страните од...

 • Која е разликата помеѓу пес и оженен маж ?
  - Никаква ни едниот ни другиот не ја дираат домаќинката, а комшиката би ја растргнале!