8-ми март

Трпе зошто вчера не беше на училиште.
Решив да и подарам подарок на наставничката, по повод 8 - ми март денот на жената...
... решив да се одмори од мене!

Вицотека: 

Вицотека

  • Зошто прасињата киднале од дома?
    Затоа што старците им се свињи!

  • Во Македонија дошле двајца терористи од една блискоисточна земја со намера да ја спроведат "Алаховата казна над македонските неверници". Еве...

  • Стар човек на седумдесет години заминал на нудистичка плажа. За да добие членарина за нудистичката плажа мора да помине еден ден и потоа сам...

  • Што е тоа интелектуалец?
    Тоа е индивидуа која поседува способност за размислување подолга од два часа за нешто што не се нарекува секс...