Полови равенки

Прво равенство
Маж = јаде + спие + работи + ужива
Магаре = јаде + спие
Значи,
Маж = магаре + работи + ужива
Значи,
маж - ужива = магаре + работа
На кратко,
Маж што не ужива = магаре што работи
Второ равенство
Маж = јаде + спие + заработува пари
Магаре = јаде + спие
Значи,
Маж = магаре + заработува пари
Значи,
Маж - заработува пари = магаре
На кратко,
Маж што не заработува = магаре
Трето равенство
Жена = јаде + спие + троши
Магаре = јаде + спие
Значи,
Жена = магаре + троши
Значи,
Жена - троши = магаре
На кратко,
Жена што не троши = магаре
Од равенствата 2 и 3 може да се заклучи дека:
Маж кој не заработува = На жена која не троши
Значи мажите мораат да заработуваат пари за жените да не станат магариња! (закон 1)
И жените мораат да трошат за мажите да не станат магариња! (закон 2)
Што добиваме?
Маж + Жена = магаре + заработува пари + магаре + троши
Заклучок од равенствата 1 и 2:
ПОТРЕБНИ СЕ ДВЕ МАГАРИЊА ЗА СРЕЌНО ЖИВЕЕТЕ.

 

Повеќе од ВицотекаКАКО ИДЕ Сократ: А ти што мислиш? Епикур: Лезет. Зенон: Само ни се чини дека иде. Сизиф: Се бутка. Стоиците: Се... + повеќе

Две бабички седнале во кинески ресторан и побарале храна и прибор за јадење. Кога келнерката им ги донела стапчињата,... + повеќе

Трпе оди кај својот директор му вика: - Слушај, имам лоша и ептен лоша вест. - Кажи ја лошата прво. - Трпана дојде до... + повеќе

Храбар: - Доаѓаш дома доцна навечер пијан ќутук и на жената која те чека со метла в раце на врата и велиш: - Се мети ли... + повеќе