Логика бе брат

Се враќа Трпе накај дома и пред влезо гледа еден човек иде по скалите, се смее од среќа. Трпе си вика:
- Човек или добил на лото или е бил кај некоја жена. Пошто денес е недела – нема лото, логички е да бил кај некоја жена. У нашиов влаз има само две лесни жени. Мојата и Цветанка. Пошто Цветанка е во болница, логично е дека бил кај мојата. А она има двајца швалери. Цветко и Трајче. Логично е дека Трајче е денеска по риби, зошто е рибар. Овој мора да е Цветко.
- Здраво Цветко.
- Здраво… Чекај бе од кај ми го знаеш името?
- Логика бе брат!

Вицотека: 

Вицотека

 • Отишол Трајче во Тетово и прв пат видел како оџата пее од минарето, па му подвикнал:
  - Што се дереш? Како знаеше да се качиш, така...

 • Оди Рамче по улица кога го сретнува некој пријател и го прашува:
  - Каде бе Рамче?
  - Еве идам у град да си купам одело.
  - Па...

 • Гоки:
  Ало Полиција,
  две риби овде се тепаат за мене,
  Почицијата:
  Па што е тука страшно?
  Гоки:
  Па таа...

 • Влегува Евреин кај Хитлер и го прашува:
  - Каде е бато?
  Хитлер му одговара:
  - Оди во ВЦ, вториот сапун лево.