Бог и лекар

Каква е разликата помеѓу Бог и лекар?
Бог не мисли дека е лекар.

Повеќе од ВицотекаТрпе и неговиот пријател којшто пелтечи се качуваат на Кораб за да планинарат таму. Само што тргнале пријателот пробува... + повеќе

Тројца мажи стигнуваат во рај во отприлика исто време. Свети Петар седнал и им објаснил дека рајот станува прилично... + повеќе

Тројца пријатели отишле во хотел. Рецепционерот им рекол дека има само една соба со три кревети и таа соба чини 3000... + повеќе

- На излезот на еден хотел се разминуваат маж и жена, и мажот случајно ја удирил жената по гради. За да и се извини и... + повеќе