Плима

Мали Џокица добил задача на час да напише песничка со рима. Напишал тој и станал да прочита:
  • Видите гњурца, вода му до ку*ца.
Наставничката го искарала дека користи срамотни работи и му дала задача да напише нова песничка со рима до крајот на часот. Пишувал нешто Џокица и станува да прочита:
  • Видите гњурца, вода му до колена.
Сите зачудени се гледаат и прашуваат:
  • Па добро, каде е тука римата?
  • Биче рима кад доџе плима!

Повеќе од ВицотекаДвујца пијаници седат пред коперација, па еден прашуе го другиот: Абе брат, од што би се прво откажал, од жена или вино... + повеќе

Желбата на жената е желба на боговите.

За оние кои сакаат набрзинка да се омажат, а не го познаваат доволно карактерот на својот избраник, однесето го на... + повеќе

Родила Спасејца мало црнче, а Спасе ја прашува како е тоа можно. - Ти текнува ли, Спасе мој, кога оној пат бев на... + повеќе