Македонија во ЕУ

  • 2018 Македонија влегува во ЕУ.
  • 2019 Првиот Македонец се вработува во администрацијата на ЕУ.
  • 2020 Ги вработува целото свое семејство, семејството на жена му, како и поблиските роднини. Македонците стануваат 10% од европската администрација.
  • 2022 Удделот на Македонците во европската администрација достигнува 60%. ЕУ администрацијата си ги зголемува платите за три пати и воведува правило според кое не треба да се биде на работа за да се добива плата. Од останатите европски држави стигнуваат протести дека премногу луѓе се примени во администрацијата на ЕУ – дури тројца на едно работно место, а голем дел од нив не доаѓаат на работа, иако примаат плата. До крајот на 2022 година ЕУ администрацијата си ги зголемува платите за уште три пати.
  • 2023 Поради наводен стрес од збиен простор за работа, платите на администрацијата се зголемуваат двојно.
  • 2024 Доаѓа до кратење на трошоците во администрацијата и се отпуштаат чистачите, готвачите, возачите и др. Удделот на Македонците во европската администрација се крева на 99,3%.
  • 2025 Македонија добива огромни пари за поддршка, меѓу кои и онаа за одгледување добиток. Според податоците на ЕУ администрацијата, Македонија има 34 милиони говеда, 120 милиони овци, 104 милиони свињи, 87 милиони кози и 3 милиони ноеви.
  • 2026 Германија прва истапува од ЕУ поради преголема наклонетост на администрацијата кон Македонија. По еден месец, истото го прават и Франција и Британија, а по уште еден месец, и другите членки.
Крај на ЕУ.
 

Повеќе од ВицотекаШто е ѕвезда: - Личност која напорно работи цел живот само за да биде позната и потоа носи темни наочари за некој да не... + повеќе

Ќерката станува полнолетна, па мајката ја советува пред излегување: -Сега можеш да најдеш дечко, но мора да внимаваш на... + повеќе

Što plavuša podrazumijeva pod svjetlosnom godinom? Godišnji račun za struju.

- Зошто не пали „Москвич“ во Сибир? - Замрзнал возачот.