Вечер

Оди еден тип во трафика и и и вели на продавачката:
- Дај ми Нова Македонија!
А оваа:
- Нема, ако сакаш да ти дадам Вечер?
Типот:
- Не, фала вечер ќе ми даде жена ми !!!

Повеќе од ВицотекаНаставничката го прашува Трпе: - Што е една баба? - Еднина. - А повеќе баби? - Старски дом.

Си било некое ѓаволче и решило да краде низ светот. Отишло во Африка и рекло: -Јас сум мало ѓаволче со мало куферче, и... + повеќе

Некој човек и со десет евра отишол во јавна куќа и го прашува што може да добие за 10 евра Макрото му одговара: -... + повеќе

Жени се тип на 18 године, засака гу толко много што незнае што да направи за да ву докаже колко гу сака и у салу за... + повеќе