Работа

- Американецот работи ако го платат добро, ако не, ништо.
- Македонецот работи, ако го платат, добро, ако не, ништо.

Повеќе од ВицотекаТрале го прашува Трпе: • Не заборави дека ми должиш пари нели? • Не, никако, ќе се сеќавам до крајот на мојот живот!

Камила може да работи 7 д'на и да не пие ништо. - Кумановац може да пие 7 д'на и да не работи ништо.

Што е сличност помеѓу секс и кречење стан? - И во едниот и во другиот случај некој треба да гледа во таван.

Шампионат во мастурбација. Учесници Француз, Италијанец и Македонец. Прв мастурбира Французинот. Работи, работи... + повеќе