За Секој Случај

Деца во школо добиле задача да кажат нешто на тема "За Секој Случај"

Прва чита Марица:

Кај нас дома додека мама и тата работат ја и брат никогаш не се караме и многу сме добри. Сепак мама на полица чува сукало, "За Секој Случај".

Браво, одличен седи, ајде ти Перо!

Мојот брат е ловочувар секој дан иде на ловиштето иако нема опасни животни, ама стално носи пушка, "За Секој Случај".

Одлично, кој је следен ?

Се јавува Трпе:

Као што знаете, ние живееме во мало место имаме школо со полно мушки дјеце, пошта и црква.
Нашиот поп не е оженет и нејќе да се жени, али има ку*, "За Секој Случај".

Вицотека