Црн Хумор

Како се вика куче со две нозе?
- Како и да го викаш, нема да дојде!

Што се дешава кога ќе убијат две кинески фамилии:
- Има 3,000,000 мртви.

Знаеш ли дека нашиот оџачар го прегазила кола?
- Веќе не сме сигурни ни на кров!!!

Страници