Црн Хумор

Учителката во Чернобил прашува: колку е 10+10?
По долго време едно дете одговара: 20.
Точно, меѓутоа ќе добиеш 1, затоа што броеше на сите 4 раце.

Зошто луѓето од Чернобил не можат лесно да умрат?
- Затоа што имаат над 3 срца.

Снаата и свекрва решиле заедно да одаат на пазар. Одејќи низ пазарот свекрвата здогледала некои убави домати и и рекла на снаата:
- Снао види види колку убави домати, да ги каснеш в уста ќе се стопат.
Си го продолжиле патот и снаата здогледала некои убави гробишта и и викнала на свекрвата:
- Свекрво, свекрво, види колку убави гробишта, да легнеш па да не станеш!

Страници