Загатка 15

Загатка 15
Оваа математичка загатка се состои од две помали загатки. Прво решете ги портокалот и лимонот, а потоа можете да ја користите Питагорината теорема за да го пронајдете бројот што недостасува?

Одговор на загатка

Портокал = a, Лимон = b
2a = 1 + 1 => 2a = 2 => a = 1
3b = a + 2 => 3b = 1 + 2 => 3b = 3 => b = 1
Сега знаеме дека портокалот е  = 1, и лимонот  = 1
8a => 8
6b => 6
Сега користете питагора формула за триаголник:
 
Еден триаголник е правоаголен ако и само ако a² + b² = c²
 
8 х 8 + 6 х 6 = 64 + 36 = 100
100 = c х c
c = 10
Конечен одговор  = 10

НАЈДОБРАТА ХОСТИНГ УСЛУГА