Розите се црвени.
Сеа бев у Круг.
Не знам да пишувам поезија.
Ама девојка ти е таму со друг.

Што се распаѓа побрзо од Југо?
Земјата во која е правено.

Разговараат две жени во лудница, од кои една плете џемпер.
- Што правиш - прашува првата.
- Еве плетам џемпер - вели втората.
- Која боја ќе биде?
- Дали ја знаеш онаа боја трула вишна?
- Знам !
- Е, иста таква само зелена.

Страници